Historie dopravní a čerpací techniky SDH Křtiny

Od založení sboru roku 1886 nemáme informace o používané technice a vybavení sboru. Veškerá dokumentace shořela v roce 1945 a žádná pořádná kronika se dodnes nezachovala. Takže máme pouze kusé informace.

1920 byla zakoupena ruční stříkačka na dřevěném podvozku tažená koňmi. Byla asi  v roce 1927 prodána do Marianína. Prodána byla bez podvozku, který  se využil na motorovou stříkačku. Bližší informace o typu nemáme.

Ilustrační foto

1927 byla zakoupena motorová stříkačka osazená na dřevěném podvozku, který byl v roce 1949 vyměněn kovový.  Stříkačka se dochovala dodnes, bohužel bez podvozku.

10.2.1946 máme záznam z protokolární knihy o předání motorové stříkačky do SDH Březina. Nevíme ovšem o jakou stříkačku šlo. Snad to byl nějaký„válečný suvenýr“.

1948 objevena poznámka o získání požárnického vozu ovšem bez bližšíhoupřesnění. Byl to snad ten mercedes.

Nevíme přesně, ve kterém roce byl získán vůz Mercedes-Benz kabriolet . Byl osmimístný a pravděpodobně osmiválec.  Parkoval v šatlavě. Snad typ540K.

Víme, že v roce 1952 byla podána žádost o otypování hasičského vozu mercedes značky M-BK46. Jeho přítomnost u sboru je doložena ještě v roce 1958. Patřil místní hasičské jednotě. Dále jeho osud neznáme.

Ilustrační foto

1951 získán skříňový vůz Horch Union zelené barvy, parkoval v kovárně. Byl zařazen jako vůz požárního sboru. V témže roce se z Hranic na Moravě dovezla karoserie značky Feromen snad na tento vůz.  V roce 1963 byl vůz vyřazen a předán na OIPP Blansko.

Ilustrační foto

V knize zápisů ze schůzí bylo zapsáno:“ Na členské schůzi dne 13.5.1951 bylo usneseno jednohlasně o prodeji starého hasičského  vozu br. Knechtovi“. Zřejmě se jednalo o starý dřevěný podvozek, který zbyl po přestavbě motorové stříkačky z roku 1949.

Dále se ve vlastnictví sboru nacházelo čerpadlo PS8 možná s přívěsným vozíkem, které nahradilo starou motorovou stříkačku. Je doloženo z roku 1958 kdy bylo popsáno jako staré čerpadlo potřebující opravu. 1.4.1982 bylo předáno do Blanska.

Ilustrační foto

Ze dne 21.5.1953 na členské schůzi je zapsáno „zástupce OVČSH s. Košut z Bukovinky nadnesl dar naší MHJ (agregát a hadice)“. Opět bez bližšího určení.

V roce 1958 máme doloženo, že nám byl odebrán agregát PS16 (DS16) pro Ostravu, kde se formovaly vojenské požární jednotky. Kdy a kde jsme ho získali, nevíme.                          

Ilustrační foto

10.7.1963 byl dovezen vůz T805 valník od lesního závodu Brno. Byl v barvě zelené a do provedení skříňový automobil se dostal roku 1966, kdy  byla provedena přestavba. Ve skříni se vozilo vybavení a po stranách byly lavice pro mužstvo.

První doložená zmínka o druhé T805 je z roku 1968(SPZ uvedena ve výkazu jízd). V průběhu služby prošla různými druhy oprav a přestaveb. Dne 19.5.1998 byla předána do Habrůvky.

1982 U příležitosti otevření nové zbrojnice přidělena nová PS12 s přívěsným vozíkem. Vozík v současné době vyřazen.

13.5.1988 přibyla do naší správy Avia A30 (r.v 1982) s PS12 (r.v. 1980) od hasičů z Blanska. Odhlášena z provozu 8.4.2011.

2007 A21F (r.v.1988) získána převodem za 1 Kč od Ministerstva vnitra. Provedena oprava karoserie a nový lak.

2010 koupen vůz Peugeot Boxer od SDH Horní Podluží s přispěním dotace od JmK a městyse Křtiny.

2010 Nová technika s pomocí dotace JmK a Městyse EPH 80W (8895105) Motorové vodní kalové čerpadlo Heron

Přenosné plovoucí čerpadlo PH 800 GSV

Kalové čerpadlo Grundfos Unilift AP 35B.50.06.A1.230V 1,0kW s plovákem a kabelem 10m

2012 Z „úložny“ve stodole získána Přenosná motorová stříkačka. r.v.  mezi roky    1924-1928. /rovedena částečná repase. Výrobce: Hasičské závody akc.  spol. Čechy u Prostějova

Mohlo by se vám také líbit...

Populární příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.