SDH Křtiny, je sbor doprovolných hasičů, který má okolo 30 členů. Mezi naše hlavní činnosti je pomoc obci Křtiny, při chystání akcí a požární dohled.